Không gian

Phát hiện hành tinh “siêu trái đất”

Hình ảnh mô phỏng hành tinh HD 85512b

Các nhà thiên văn học châu Âu vừa phát hiện 50 hành tinh mới bên ngoài Hệ mặt trời, bao gồm 16 hành tinh có kích thước tương tự Trái đất. Đây là số lượng hành tinh mới lớn nhất được công bố trong một lần. Hành tinh lớn nhất …

Đọc tiếp »